Bantuan kepada usahawan yang ingin memohon pinjaman/dana perniagaan tersedia 2018

Link dibawah ini adalah Bantuan kepada usahawan yg ingin memohon pinjaman/dana perniagaan tersedia 2018 melalui agensi2 kerajaan sedia ada

– TEKUN
https://www.tekun.gov.my/ms/

– PROSPER
http://www.punb.com.my/index.php/my/skim-punb/prospek-usahawan-muda

– PUNB
http://www.punb.com.my/index.php/my/

– SUPERB

Skim Usahawan Permulaan Bumiputera (SUPERB)

– TERAS

Dana TeraS

– eUsahawan
http://eusahawan.mdec.my/

– BISNEST
http://bisnest.com.my/

– 1AZAM
https://www.kpwkm.gov.my/kpwkm/index.php?r=portal/about&id=b0VEbVViL1Z4bThnd1FVQXNUVlFpZz09

– TUKAR (kedai runcit)

TUKAR

– Dana Mudah Cara

Dana Mudahcara

– Skim Pembiayaan oleh MARA
http://www.mara.gov.my/skim-pembiayaan

– Yayasan Penjaja dan Peniaga Kecil 1Malaysia
http://yppkm.org/my/index.html

– Geran Khas Pelajar IPT
http://www.ssm.com.my/en/announcement/pendaftaran-perniagaan-secara-percuma-melalui-skim-1pelajar-1pendaftaran-perniagaan

– MyCreative Ventures
http://www.mycreative.com.my/

– Dana Pembangunan Halal

Dana Pembangunan Halal

– Skim Pembangunan Francais

Dana Bantuan Pembangunan Francais (DBPF)


http://www.pns.com.my/ms/franchise-2/program-francais/francaisor/dana-bantuan-pembangunan-francais-dbpf/

– Amanah Ikhtiar Malaysia
https://www.aim.gov.my/

– Pembiayaan Mikro-I MPPK
http://www.bankrakyat.com.my/micro-financing-i-mppk

Related Posts